Event
Möten mellan människor i kombination med en händelse av temporär karaktär brukar i företagsvärlden kallas event. Med mångårig erfarenhet hjälper vi våra kunder vid både nationella och internationella event där uppdraget kan gälla såväl den exteriöra som den interiöra inramningen. Ofta jobbar vi i team med olika partners som till exempel hallbyggare, logistiker, kommunikationsbyråer, scenbyggare och cateringfirmor med syfte att skapa en kraftfull helhet. Ett event kan bedrivas både inomhus och utomhus, internt och externt – oavsett vilket har vi de resurser som behövs.