Mässmontrar
Expoavdelningen tar fram temporära företagsmiljöer som byggs för specifika ändamål och projekt. I vissa projekt leder vi byggnationen av hela mässor med flera hundra utställare där vi ansvarar för hallplan, mässlayout, logistik, projektering, byggnation och mässervice på plats. I andra projekt tar vi fram kundspecifika montrar som helt anpassas efter ditt varumärke och behov. Ofta återanvänds montern och då ser vi till att den produceras så att lagringen och logistiken mellan mässorna fungerar på ett bra sätt.