Interiör
Med interiör avses permanenta företagsmiljöer där det ställs höga krav på livslängd, funktion och kvalitet. Våra kunder har genom åren beställt allt från hela kontorsmiljöer, butiker och showrooms till enstaka fristående diskar och displayer. De tekniska lösningarna är ofta komplexa och kräver kunskap kring material och konstruktion. Stor kraft läggs på detaljfinish och möten mellan olika material.