DLA NORDIC
DLA Nordic
DLA Nordic erbjuder specialistkompetens inom alla delar av affärsjuridiken, lokalt som internationellt. På kontoret i Stockholm arbetar 125 personer varav 85 jurister.

Vårt uppdrag bestod i tekniska ritningar och konstruktionslösningar, produktion och montage. Projektet, som ritats av arkitektbyrån Koncept Stockholm innehåller många komplexa material som fogats samman för att skapa helhetsintrycket.

Comments are closed.