GERTZ OPTIK
Beställare: Gertz optik
Designer: Mindustry
Projektledare: Niklas Presthus, Mindustry
Gertz optik
Gertz optik, en del i Klarsynt kedjan, är en av Uppsalas ledande optiker. Konkurrensen har hårdnat under senaste åren och stora internationella lågpriskedjor gör stora framsteg. Vikten av att tydligt profilera sig ökar och med ledord som kompetens, valfrihet och omtanke gavs vi uppdraget att utveckla den nya miljön. I processen lades fokus på flöde, säkerhet, arbetsmiljö och slutresultatet blev en miljö som är lättarbetad och säljdrivande.

Comments are closed.