RIKSBYGGEN

Riksbyggen
Riksbyggen hade ett behov av att komma närmare sina potentiella kunder. Efter en noggrann marknadsundersökning valde vi ut ett köpcentrum där målgruppen fanns tydligt representerad och där det fanns ett högt flöde av människor.

Syfte och mål:
1.Ökad försäljning av bostäder.
2.Stärka medvetandet om varumärket genom att förmedla kärnvärdena.

Värdeord/tonalitet:
Kundens kärnvärden skulle genomsyra utförandet: lyhördhet, samverkan, inflytande och gemenskap.
Långsiktigtighet och värde ord som ansvar, miljöarbete och hållbarhet går igen i materialval, produktionslösningar där hög kvalitet hålls genom hela linjen.

Lösning och teknisk beskrivning:
Plats: köpcentra i Mellansverige.
Väggyta 8,7 löpmeter, golvyta 2,1m.
Teknik: 3 st monitorer för visning av projekt samt 4 st interaktiva pekskärmar där kunden kan interagera med besökaren och skapa en dialog.

Ytan skall vara enkel och fungera både obemannad och bemannad av kund.
Ombytlighet: platsen byter skepnad 5-6 gånger under året genom omprofilering.
Varumärket upplevs i alla dimensioner och tanken är att stärka kampanjer med ljud, doft, visuella intryck och även det taktila.

Comments are closed.