Volkswagen transportbilar goes Skid -VM

Volkswagen Transportbilar var en av sponsorerna under Skid – VM. Mindustry fick i uppdrag att skapa det fysiska rummet kring deras deltagande på plats. En paviljongbyggnad med Volkswagen – branding blev resultatet.

VW

Comments are closed.