Om oss

Vår historia

I över 25 år har vi tillverkat och monterat enligt kundernas önskemål. I alla slags material, för alla typer av företag, i alla världsdelar. Vi på Mindustry är lokaliserade i Uppsala men vårt kontaktnät är oändligt mycket större och vi arbetar över hela världen. Det viktigaste för dig att veta är att vi älskar att förverkliga saker. Vi har lång erfarenhet av produktion och har valt ett arbetssätt som är uppskattat av arkitekt-, design-, event- och kommunikationsbyråer, men även av företag som vill beställa direkt av oss utan mellanhand. Projektledarna tar helhetsansvar för utförandet av ditt projekt och genom smarta inköpskanaler och en effektiv produktionsorganisation ser vi till att du får den rätta lösningen utifrån dina behov.

Projektprocess

Projekt

Vi tar helhetsansvar för ditt projekt, såväl litet som stort. Engagemang, kontroll och trygghet är viktiga nyckelord. För att uppnå detta krävs god kommunikation, planering och struktur mot uppsatta mål.

Engagemang
& trygghet

Produktion

Vår effektiva process och långa erfarenhet av konstruktion, produktion, logistik och montage är vår styrka. Vi håller oss hela tiden uppdaterad mot våra samarbetspartner och underleverantörer.

Effektiv process
& optimala lösningar

Leverans

Mindustry ser till att ni får den optimala monter-, interiör eller produktionslösning vid rätt tid och plats. Vår kunniga och glada personal är grunden i vår verksamhet för så är det – vi på Mindustry är våra medarbetare.

Säkra leveranser
& nöjda kunder

Policy & avtal

Vi är medlemmar i Sveriges EXPOförbund. Tack vare medlemskapet har vi tillgång till avtalet Expo 2006 som ger grunden för hur vår gemensamma affär ska regleras från start till mål. Det skapar en trygghet och tydlighet som leder till smidiga och framgångsrika projekt. Avtalet handlar om genomförande, försäkringar, uppdragsbeskrivning, tidsplan, ÄTA, risk och kostnadsfördelning, garanti och ansvar, avtalstid, lagerhållning, sekretess med mera.

Mindustry miljöpolicy grundar sig i vårt engagemang kring miljöpåverkan och vår strävan att hela tiden förbättra hur vi jobbar kring miljö och miljöfrågor.

• Vi hörsammar gällande miljölagstiftning och arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete.
• Vi arbetar ständigt med att öka medvetandet kring miljöpåverkan hos våra anställda och våra samarbetspartners, och tar tillvara på deras engagemang och synpunkter för att utveckla vårt miljöarbete.
• Vi tillverkar, om möjligt, inredningar och miljöer som är återanvändbara för kunden och minskar på så sätt miljöpåverkan.
• Vi ser till att samordna våra transporter av material och färdiga modeller i största möjliga mån för att minska miljöpåverkan i form av miljöfarliga utsläpp.
• Vi gör materialinköp utifrån gällande miljökrav och föreslår om möjligt det mest miljövänliga alternativet till våra kunder och samarbetspartners.
• Vi väljer det mest miljöanpassade resealternativet vid resor i tjänst, då det är ekonomiskt försvarbart att göra så.
• Miljöaspekten genomsyrar hela vår verksamhet; från att inte använda engångsmuggar i personalrummet till att i största möjliga mån se till att på ett miljövänligt sätt återvinna och kassera avfall i vår produktion.

Vi har kollektivavtal. Det ger våra medarbetare en grundtrygghet vilket är nog så viktigt för att kunna göra ett bra jobb, utvecklas och ta initiativ.
Ett kollektivavtal på arbetsplatsen gör att alla vet vad som gäller och ledningen och medarbetarna kan fokusera på verksamheten – på dig som kund och våra leveranser.
Det är hård konkurrens om duktiga medarbetare och vi ser att avtalet hjälper oss när vi rekryterar. Och kunder uppskattar också detta. Ibland är avtalet ett krav, som vid vissa offentliga upphandlingar, men även då det inte är ett direkt krav stärker det vår konkurrenskraft i affärer med både privata och offentliga kunder.
Det tycker vi är bra, vi vill att fler företag ansluter sig. Det ger vår bransch seriositet och det betyder att vi konkurrerar på lika villkor.

För att uppnå högsta kvalitet skall vi ha en så god planering som möjligt, både vad gäller arbete och ekonomi. Vi ska ständigt sträva efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. Våra produkter och vårt agerande ska ge kunden en tydlig upplevelse av att vi levererar det vi lovat.
Vi följer upp samtliga projekt och drar lärdom av dessa. Av det som varit bra, men framförallt om det skulle uppstå något fel. Allt för att säkerställa slutmålet för varje åtagande, nämligen att beställaren får ett grundmurat förtroende och återkommer till oss med nya uppdrag.

MINDUSTRY

En plats för kreativa människor

Vill du jobba med oss?

Vi är alltid på jakt efter kreativa och positiva personer.
Vem är du? Hur når vi dej?
Varför vill du bli en av oss på Mindustry?
Hörs!